Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thuận – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Liên đoàn Lao động huyện đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở: có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Công tác chăm lo thăm hỏi, tặng quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết, dịch bệnh COVID-19, Tháng Công nhân, ốm đau, thai sản được quan tâm với tổng số tiền là hơn 100 triệu đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thuận – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao những kết quả của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Đà Bắc đã đạt được và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra như: cần tập trung quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, thẩm định danh sách và xét đề nghị hỗ trợ những trường hợp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, tiếp tục công tác tổ chức vận động và thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, phấn đấu thu kinh phí và đoàn phí công đoàn đạt chỉ tiêu, phát động các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động…  

Bạch Tuyết