Trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã tích cực chủ động trong công tác chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tham gia các hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động kịp thời và hiệu quả. 

Hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động huyện trao 270 suất quà,  mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho công nhân lao động gặp khó khăn,… 

Việc tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được triển khai sâu rộng đến các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện. Trong những tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện vận động và thành lập mới 3 công đoàn cơ sở. Công tác nữ công tiếp tục được triển khai có hiệu quả, các cấp công đoàn trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trong nữ công nhân viên chức lao động như: Tuyên truyền về giới bình đẳng giới, gia đình, dân số, phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Huyện ủy Lương Sơn biểu dương, ghi nhận kết quả hoạt động công tác công đoàn 6 tháng đầu năm; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm. Trong đó, cần phải thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ, chú trọng thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các công đoàn cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư của người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định giữa người lao động và chủ sử dụng lao động,…

Mạnh Cường