Để góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như nâng cao ý thức chấp hành, Công đoàn ngành  Y tế  đã chỉ đạo việc xây dựng và trao tặng “Tủ sách pháp luật” tại các công đoàn cơ sở.

Tủ sách gồm các loại sách, tài liệu về: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật; công tác tuyên truyền, giáo dục, các văn bản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; nghiệp vụ công đoàn; doanh nghiệp và người lao động; văn hóa, xã hội; kỹ năng cuộc sống; phòng chống các tệ nạn và xã hội, sổ tay công tác nữ công; sổ tay kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong công nhân lao động; báo chí trong hệ thống công đoàn; Bản tin công đoàn... Đồng thời, Công đoàn ngành Y tế cũng tặng các công đoàn cơ sở trên 50 đầu sách, với hơn 100 quyển sách, tạp chí, tài liệu,...

Phát biểu tại buổi trao tặng "Tủ sách pháp luật" cho các công đoàn cơ sở, đồng chí Lê Duy Long - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế - nhấn mạnh: "Mục đích của việc xây dựng tủ sách pháp luật là để nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, là một công cụ hữu ích hỗ trợ cho việc tìm hiểu pháp luật, áp dụng pháp luật trong quản lý, điều hành của Nhà nước cũng như nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho người lao động”.

Bạch Tuyết