6 tháng đầu năm 2020, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã lãnh, chỉ đạo phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được các cấp công đoàn triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực, giúp người lao động  vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện tốt vai trò giám sát các doanh nghiệp về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng; chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành và hướng dẫn công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Kết quả có trên 88% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 58% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; các cấp công đoàn đã thăm, tặng 1.633 suất quà Tết, 700 vé xe cho công nhân lao động có quê xa về quê ăn Tết, hỗ trợ kinh phí với các đơn vị xây dựng mới và sửa chữa 10 nhà mái ấm công đoàn.

Thành lập mới 12 công đoàn cơ sở, với 2.000 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn toàn tỉnh lên gần 60.120 đoàn viên, sinh hoạt tại 1.081 công đoàn cơ sở. 

Các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động, công tác tài chính, hoạt động của ủy ban kiểm tra được chú trọng 6 tháng cuối năm 2020, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp; triển khai các chương trình thỏa thuận hợp tác, chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, nâng cao chất lượng bữa ăn ca...; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn"; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng ngành, đơn vị.

Mạnh Cường