Đây là các đơn vị đang trực tiếp làm nhiệm vụ tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao hỗ trợ 15 triệu đồng/1 đơn vị, trong đó có 10 triệu đồng và 50 hộp sữa trị giá 5 triệu đồng. 

Hoạt động này góp phần khích lệ, động viên tinh thần cán bộ, nhân viên y tế, người lao động đang ngày đêm nỗ lực ở tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 208 suất quà (500 nghìn đồng/suất) trao cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Cường