Về dự có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở y tế Hòa Bình.

Hội thi tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa với các nội dung: Tuyên truyền kiến thức pháp luật về Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; các vấn đề có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người lao động nói chung, lao động nữ và trẻ em nói riêng trong phòng chống tác hại thuốc lá; xử lý các tình huống trong quá trình triển khai, thực hiện Luật phòng, chống tại hại của thuốc lá; các giải pháp xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc tại các đơn vị y tế.

Hội thi nhằm phổ biến sâu rộng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến đoàn viên công đoàn ngành Y tế Hòa Bình. Đồng thời thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tại các cơ sở y tế và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc và cuộc sống trong lành.


Mạnh Cường