Tại diễn đàn, các đại biểu được nghe báo cáo mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của phong trào thi đua lao động sáng tạo; giới thiệu Nghị định số 13/2012/NP-CP Ngày 2.3.2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến, Giải pháp hữu ích và các Quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, cam kết bảo hộ sở hữu trí tuệ trong các Hiệp định thương mại Tự do thế hệ mới và 7 sáng kiến cải tiến áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công nhân lao động.

Thông qua diễn đàn nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, niềm đam mê lao động hiệu quả, làm chủ khoa học kỹ thuật của công nhân viên chức lao động trong phong trào lao động sáng tạo, khẳng định vai trò, sự đóng góp của lao động sáng tạo trong mỗi người lao động.

Mạnh Cường