Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí đồng chí Hoàng Minh Tuân, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo doanh nghiệp, các công đoàn bạn thuộc KCN Lương Sơn và 150 đại biểu là đoàn viên công đoàn công ty.

Trong nhiệm kỳ Ban chấp hành phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, cùng với công ty thống nhất và ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa chủ sử dụng lao động và người lao động; xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của từng đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành; xây dựng Quy chế phối hợp mối quan hệ công tác giữa Công đoàn với doanh nghiệp; duy trì chế độ sinh hoạt theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành.

Các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên kịp thời tới người lao động ốm đau, các ngày lễ, tết với tổng số tiền trên 3,5 tỉ đồng.

Công tác chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân lao động được triển khai thường xuyên với nhiều hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia như: Cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo 2015; giọng hát hay Karaoke và hội thi DSV'Got Talent 2015, 2016, 2017…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Minh Tuân, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ tới tăng cường công tác phối hợp với lãnh đạo đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Đại hội đã tín nhiệm, bầu ra 11 đồng chí tham gia Ban chấp hành Công đoàn công ty khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mạnh Cường