Tại hội nghị, cán bộ, đoàn viên công đoàn đã được nghe công bố Quyết định công nhận chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở; ôn lại truyền thống 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam...

Phát biểu chúc mừng, ông Tống Đức Chiến – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Hoà Bình - ghi nhận, đánh giá cao vai trò, sự đóng góp to lớn của chị em phụ nữ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành cũng như của tổ chức công đoàn trong thời gian qua.

Đồng thời, chúc mừng ông Hoàng Đức Cương được Ban Chấp hành Công đoàn tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Cục Quản lý thị trường khóa IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông Chiến đề nghị Chủ tịch công đoàn tiếp nối truyền thống của đơn vị, sớm tiếp cận công việc, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, cùng với Ban chấp hành phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn khoá IX đề ra; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức viên chức lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Mạnh Cường