Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình – làm trưởng đoàn. 

Theo đó, Đoàn tiến hành giám sát tại 5 xã thuộc huyện Kim Bôi, Tân Lạc, Mai Châu với các nội dung như: Hưởng phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm, trợ cấp lần đầu khi nhận công tác, phụ cấp ưu đãi theo nghề, và các khoản trợ cấp khác được hưởng…

Thông qua giám sát giúp đánh giá tình và kết quả triển khai thực hiện chính sách tiền lương và các loại phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức, hưởng lương từ ngân sách; kịp thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung  đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

Mạnh Cường