Về dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Trần Văn Phúc, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Hoàng Minh Tuân, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo doanh nghiệp.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bóng thể thao tiêu thụ trong nước và 80% xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Trong thời gian qua với điều kiện còn nhiều khó khăn, đời sống văn hoá tinh thần chưa được cải thiện, số lượng đoàn viên, người lao động ít,… song Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đã có nhiều cố gắng nỗ lực, tích cực phối hợp với Ban lãnh đạo công ty triển khai các hoạt động thiết thực ý nghĩa cho người lao động, thường xuyên quan tâm đến chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng bậc lương định kỳ, giải quyết các chế độ nghỉ ốm đau, thai sản, cải thiện điều kiện làm việc đồng thời xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và chủ sử dụng lao động,…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Hoàng Minh Tuân, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đề nghị ban chấp hành công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ tới tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Mạnh Cường