Phát biểu tại đại hội, đồng chí Tống Đức Chiến và đồng chí Trần Hồng Quang đã ghi nhận, biểu dương những thành tích Công đoàn Sở Ngoại vụ đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn; nâng cao năng lực của công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, tuyên truyền phổ biến, triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức công đoàn; tăng cường công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; phối hợp tốt với cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mạnh Cường