Ngày 2.5, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam có công văn gửi giám đốc các công ty kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp; giám đốc các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp chòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Theo đó, bên cạnh yêu cầu các doanh nghiệp tạm thời không tiếp nhận người lao động đã đi, đến từ vùng dịch đã được công bố, Ban quản lý các Khu công nghiệp còn đề nghị doanh nghiệp thông báo cho người lao động tự theo dõi sức khoẻ tại nhà trước khi đến làm việc, nếu có các biểu hiện ho, sốt, đau họng, mất khả năng ngửi, đau đầu, mệt mỏi… thì phải ở nhà và thông báo cho lãnh đạo doanh nghiệp biết, liên hệ khai báo y tế tại nơi cư trú để được hướng dẫn.

Công văn cũng chỉ đạo tiếp tục nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, coi trọng phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng cấp bách hiện nay. Đồng thời, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của các bộ, ngành, Ban Chỉ đạo quốc gia, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về phòng chống dịch COVID-19; các văn bản chỉ đạo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Bà Vũ Thị Minh Phượng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cho biết, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đang tích cực phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp để tuyên truyền, theo dõi và tổng hợp, nắm bắt tình hình của người lao động tại các doanh nghiệp, kịp thời phòng chống dịch trong các doanh nghiệp.

Bà Vũ Thị Minh Phượng cũng cho biết thêm, vào đầu ngày làm việc 3.5, các công ty khi vào làm việc đều yêu cầu công nhân phải khai y tế y tế, phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Bảo Hân