Đồng chí Nguyễn Văn Chung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang vừa đến thăm và trao hỗ trợ ủng hộ số tiền 30 triệu đồng cho Ban điều hành phòng, chống dịch COVID-19 Sở Y tế Hà Giang.

Số tiền được trích từ nguồn kinh phí hạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm góp phần hỗ trợ, động viên những cán bộ, y bác sĩ, người lao động toàn ngành y tế Hà Giang - những “chiến sỹ áo trắng" đi đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng ngày, đồng chí Trần Văn Minh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang và đoàn công tác đã đến thăm và động viên các cán bộ của các ngành chức năng của tỉnh thuộc lực lượng tại Chốt kiểm dịch y tế Cầu Trì - Bắc Quang (huyện Bắc Quang).

Chốt có tổng số 55 đồng chí cán bộ thuộc các cơ quan: Công an, Bộ đội, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương và ngành Y tế. Các đồng chí thay ca trực 24/24h.

Đồng chí Trần Văn Minh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và mong Chốt kiểm dịch y tế Cầu Trì - Bắc Quang khắc phục mọi khó khăn để làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Trần Văn Minh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang - trao hỗ trợ tới Chốt kiểm dịch y tế Cầu Trì - Bắc Quang (huyện Bắc Quang).
Đồng chí Trần Văn Minh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang - trao hỗ trợ tới Chốt kiểm dịch y tế Cầu Trì - Bắc Quang (huyện Bắc Quang).

Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với cán bộ tại Chốt kiểm dịch, đồng chí Trần Văn Minh đã trao hỗ trợ số tiền 15 triệu đồng (được trích từ nguồn kinh phí hoạt động Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đại diện Công đoàn ngành Y tế hỗ trợ 5 triệu đồng nhằm góp phần tăng cường nguồn lực hỗ trợ thiệt bị y tế và nhu cầu yếu phẩm cần thiết để bảo vệ thầy thuốc và các chiến sỹ quân đội, công an và các ngành chức năng trong tỉnh đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt.                                                         

Đức Trí