Tại hội thảo, LĐLĐ thành phố đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Công đoàn thời gian qua và gợi ý thảo luận cho các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc. Qua đó, các CĐCS đã nêu những kinh nghiệm, giải pháp, cách làm có hiệu quả và những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ Công đoàn thời gian qua.

Sau khi tiếp thu ý kiến của CĐCS, LĐLĐ Thành phố đã giải đáp các thắc mắc, tháo gỡ những khó khăn cũng như định hướng các giải pháp thực hiện trong thời gian tới cho các CĐCS về công tác thi đua, các mô hình, việc làm ý nghĩa, công tác tài chính...

Hội thảo nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ Công đoàn ở cơ sở; đồng thời tổng hợp những giải pháp hay, những khó khăn vướng mắc và nghiên cứu nội dung chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS,

Dịp này, Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Hồng Ngự cũng đã tổ chức sơ kết hoạt động Công đoàn quý 1 năm 2021 và định hướng hoạt động Công đoàn, các nhiệm vụ trọng tâm mà CĐCS cần tập trung trong Tháng Công nhân và quý 2/2021.

THANH PHÁT