Mục đích dự án hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn. Đồng thời, dự án cũng đảm bảo việc chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề trên địa bàn tỉnh, xây dựng quan hệ hài hòa, hạn chế tình trạng biến động lao động, giúp khẳng định vị thế, thương hiệu của các doanh nghiệp trong nhóm. Cùng với đó, thực hiện tốt hơn các chế độ chính sách, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập người lao động.

Trước đó, LĐLĐ tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ tham gia dự án “Thí điểm thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc, thương lượng tập thể hiệu quả trong ngành dệt may” trên địa bàn H.Trảng Bom với 6 doanh nghiệp tham gia.

HÀ ANH CHIẾN