Đây là một trong những hoạt động tổ chức chương trình phối hợp hoạt động công tác đoàn, đồng thời thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, công tác đoàn và ký biên bản ghi nhớ giữa 2 Chi đoàn; giao lưu văn nghệ, thể thao giữa 2 chi đoàn với liên chi đoàn trường xã Háng Lìa. Đặc biệt, chi đoàn cơ quan 2 tỉnh đã hỗ trợ Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS Tân Lập 20 triệu đồng để làm trần chống nóng cho 6 phòng ở của học sinh nhà trường.

Thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nói trên nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa Chi đoàn thanh niên của cơ quan Liên đoàn lao động 2 tỉnh, giúp cho mỗi Chi đoàn học hỏi thêm kinh nghiệm từ việc tổ chức các hoạt động Đoàn tại cơ quan mình. Góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, xây dựng Đoàn vững mạnh.

Đồng thời, tạo điều kiện cho mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên của 2 cơ quan có dịp trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo khí thế thi đua, tinh thần xung kích, sáng tạo trong công việc, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan Liên đoàn Lao động 2 tỉnh.

Giang Nam