Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Điện Biên đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tích cực tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung về bình đẳng giới, chính sách đối với lao động nữ trong Bộ luật Lao động năm 2019; Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 2232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); Chiến lược quốc gia vì bình đẳng giới giai đoạn 2021 -2030 (Nghị quyết số 28/NQ-CP) và văn bản triển khai thực hiện của LĐLĐ tỉnh với tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tập trung tuyên truyền vấn đề bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ hướng tới đối tượng là nam giới, đặc biệt là cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp.

Tiếp tục triển khai các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới, hưởng ứng các hoạt động nhân “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15.11 đến ngày 15.12.2021 theo chủ đề của năm.

Gia đình anh Đinh Ngọc Quỳnh - đoàn viên CĐCS Bảo hiểm xã hội huyện Điện Biên Đông trong việc chia sẻ việc gia đình và nuôi dậy con cái. Ảnh: T.Nga
Gia đình anh Đinh Ngọc Quỳnh - đoàn viên CĐCS Bảo hiểm xã hội huyện Điện Biên Đông trong việc chia sẻ việc gia đình và nuôi dậy con cái. Ảnh: T.Nga

Tổ chức các hoạt động truyền thông tư vấn về hôn nhân, gia đình, trách nhiệm của nam giới chia sẻ công việc gia đình và trong chăm sóc, nuôi dạy con, phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, lao động trẻ em; phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và chăm lo tốt hơn cho con công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ)...

Bên cạnh đó việc triển khai các hoạt động, các mô hình về bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em trong công nhân lao động cần tập trung trong Tháng Công nhân (tháng 5.2021).

Trển cơ sở chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trần Nga