Cụ thể, ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo 100% cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động ký cam kết thực hiện phong trào Ba không trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với nội dung cụ thể là "Không tệ nạn ma túy, không đánh bài ăn tiền, không vi phạm an toàn giao thông".

Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện những nội dung cụ thể đó là: Không sử dụng các chất ma túy, gây nghiện trái phép dưới mọi hình thức; không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy; không chứa chấp, che dấu cho các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy.

Theo số liệu thống kê của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Điện Biên, số người nghiện ma túy toàn tỉnh tính đến ngày 30.6.2019, toàn tỉnh có 9.089 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó nam 8.567 người chiếm 94,25%; nữ 522 người chiếm 5,74%.

Trong 10 năm qua Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bản tin hoạt động Công đoàn, trang thông tin điện tử Công đoàn Báo lao động... đã đạt được những kết quả cao.

Cụ thể, cấp phát 100 bộ tài liệu “Hỏi – Đáp về công tác phòng chống ma túy trong công nhân viên chức lao động”, 30.800 tờ rơi, áp phích 600 cuốn tài liệu truyền thông về phòng chống ma túy, HIV/AIDS; tổ chức được 14 cuộc mít tinh diễu hành với 5.250 công nhân viên chức lao động nhiệt tình tham gia; tổ chức 51 lớp tập huấn về công tác phòng, chống ma túy, tội phạm, công tác phòng, chống HIV/AIDS cho 4.420 cán bộ, CNVCLĐ; tổ chức được 343 buổi truyền thông, nói chuyện chuyên đề với 11.151 lượt người tham gia.

Ông Trần Văn Sỹ - công nhân lao động thuộc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên cho biết thông qua lớp tập huấn về công tác phòng chống ma túy bản thân đã nhận thức rõ được tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, ma túy đã trở thành hiểm họa của toàn nhân loại, làm gia tăng tội phạm, bạo lực, làm suy thoái nhân cách, phẩm giá, tàn phá cuộc sống bình yên của nhân dân...

Trần Nga