Ngoài ra, Công đoàn ngành còn tiến hành nghiệm thu bàn giao 1 nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Cảnh Đông (thuộc Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk).

Song song với đó, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk cũng tổ chức thăm, tặng quà 10 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị, với kinh phí là 5.000.000 đồng (500.000 đồng/suất).

Theo Kế hoạch, trong "Tháng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động", Công đoàn Ngành Giao thông Vận sẽ tải tiếp tục thăm, tặng quà 98 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... bàn giao 1 nhà (sửa chữa) "Mái ấm Công đoàn", với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

BẢO TRUNG