Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức trao tặng nhà Mái ấm Công đoàn đợt 2 năm 2021 cho 32 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, 21 nhà được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng hỗ trợ tiền sửa chữa với 20 triệu đồng/ nhà; 11 nhà xây mới với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng/ nhà.

Tổng kinh phí đợt trao tặng Mái ấm Công đoàn đợt 2 năm 2021 cho 32 đoàn viên, người lao động là 970.000.000 đồng.

Tính cả năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã trao tặng 54 nhà Mái ấm Công đoàn (sửa chữa 39 nhà, xây mới 15) với tổng trị giá 1.530.000.000 đồng.

Tường Minh