Phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn là nội dung mới, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai, áp dụng trên toàn hệ thống nhằm nâng cao hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, thống nhất cách quản lý đoàn viên trong hệ thống công đoàn và nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đoàn viên, xác định đầy đủ, chính xác số lượng đoàn viên, để thực hiện tốt hơn các chính sách ưu đãi, chăm lo lợi ích cho đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả hoạt động của các cấp công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Chuyên viên phòng Tổ chức và cơ sở, Tổng LĐLĐ Việt Nam truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn. Ảnh: T.Dương
Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Chuyên viên phòng Tổ chức và cơ sở, Tổng LĐLĐ Việt Nam truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn. Ảnh: T.Dương

Để triển khai có hiệu quả công tác quản lý đoàn viên bằng phần mềm, trong thời gian 1 ngày, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam, các đồng chí cán bộ công đoàn đã được nghe giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn.

Qua tập huấn, các đại biểu nắm bắt và sử dụng được các tính năng chủ yếu của phần mềm quản lý đoàn viên như: Các thao tác đăng nhập hệ thống phần mềm, tạo một nhóm cấp công đoàn, tạo đoàn viên mới; thao tác phê duyệt đoàn viên được tạo mới, chuyển sinh hoạt đoàn viên, thao tác tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên, hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý đoàn viên, thao tác quản trị người sử dụng phần mềm.

Thuỳ Dương