Với chủ đề làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020 là “Cùng hành động để thay đổi Thế giới” trong đó tập trung vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa, các đoàn viên công đoàn Trung tâm đã ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải nhựa, làm vệ sinh khu vực khuôn viên và khu vực xung quanh Trụ sở chính và Cơ sở 3 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa và cần thiết, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân trong hoạt động chung tay bảo vệ môi trường, trước tình trạng ô nhiễm môi trường sống ngày càng xảy ra nghiêm trọng.

Đồng thời, tăng cường, đổi mới hình thức tuyên truyền, thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế rác thải nhựa, đẩy mạnh sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giúp nâng cao nhận thức trong đoàn viên công đoàn và nhân dân về vệ sinh cộng đồng, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay.

Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020 được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu, với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi Thế giới” nhằm kêu gọi các Quốc gia cùng nhau hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu. Chiến dịch là dịp để tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

Ngọc Anh