Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động xã hội được công đoàn các cấp quan tâm triển khai thực hiện. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, Liên đoàn Lao động tỉnh vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, với tổng số tiền 1,4 tỉ đồng và đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 49 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, với tổng số tiền 1,8 tỉ đồng. Triển khai 4 dự án cho vay vốn từ Quỹ quốc gia cho 35 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được vay với tổng số tiền 350 triệu đồng, đến nay các hộ vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau trao bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Ảnh: Nguyễn Bảo
Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau trao bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Ảnh: Nguyễn Bảo

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, một số doanh nghiệp thực hiện giãn cách ca làm việc, nên thu nhập của người lao động có giảm hơn trước. Bên cạnh đó, cũng có nhiều doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả dẫn đến tạm ngừng hoạt động, giải thể nên đã tác động đến việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động. Số lượng đoàn viên giảm 2.071 đoàn viên.

Sáu tháng cuối năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm cùng những giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành tốt công tác nhiệm vụ đã đề ra.

Dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 45 đơn vị trong Cụm, Khối thi đua của tỉnh Cà Mau có thành tích dẫn đầu trong phong trào thi đua Cụm, Khối của tỉnh năm 2020, đồng thời tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giai đoạn 2016-2020; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua và Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020.

NHẬT HỒ