Đoàn viên Nguyễn Đình Sơn không may bị tử nạn giao thông tối ngày 10.8  khi tuổi đời còn quá trẻ và mới gắn bó với Công ty được hơn 1 năm.

Với tinh thần “Yêu thương và chia sẻ”, tập thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động trong toàn Công ty đã hết lòng ủng hộ đợt quyên góp mới của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (Công đoàn Công ty vừa tổ chức quyên góp cho gia đình đoàn viên Điểu Dinh - cũng bị tử nạn vì tai nạn giao thông tuần trước với số tiền hơn 50 triệu đồng).   

Đây là số tiền được đoàn viên Công đoàn Công ty quyên góp ngay trong ngày 12.8 để cùng chia sẻ nỗi đau với gia đình đoàn viên Nguyễn Đình Sơn.

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn Công ty đã tổ chức 4 đợt quyên góp cho gia đình đoàn viên bị tử nạn (trong đó 3 đoàn viên bị tai nạn giao thông, 1 đoàn viên bị bệnh ung thư) với số tiền gần 158 triệu đồng.

Nguyễn Lam