Tại đây, các đại biểu đã tham gia đóng góp 18 ý kiến tập trung vào một số nội dung chính có liên quan trực tiếp  đến quyền, lợi ích người lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn như: thời giờ làm việc của người lao động; tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở; tuổi nghỉ hưu; về lao động nữ và bình đẳng giới; về thương lượng và thỏa ước lao động tập thể; về giải quyết tranh chấp lao động...

Kết luận tại Hội nghị, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Mạc Đình Huấn hoan nghênh sự tích cực tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu, đặc biệt là các cán bộ công đoàn đến từ các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước và anh chị em công nhân trực tiếp lao động sản xuất. Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ nghiêm túc ghi nhận và tiếp thu các ý kiến. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổng hợp và báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kiến nghị với Quốc hội, sửa đổi, bổ sung dự thảo Bộ luật Lao động đảm bảo quyền, lợi ích của CNVCLĐ cũng như liên quan đến hoạt của tổ chức Công đoàn. 

PV