Giai đoạn 1, trường có quy mô 16 phòng học, 10 phòng chức năng. Nhà trường đặt mục tiêu năm đầu hoạt động sẽ đón nhận 100 trẻ, năm thứ 2 sẽ đón nhận 300 trẻ, các năm sau sẽ đông đủ với quy mô 400 trẻ. Nhà trường thực hiện chính sách ưu đãi hỗ trợ học phí cho tất cả con em của đoàn viên công đoàn.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước, hiện nay tỉnh có trên 60.000 công nhân lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp. Trong đó có 40% là lao động người ngoài tỉnh, hàng ngàn trẻ em là con công nhân lao động trong độ tuổi đến trường.

Việc xây dựng trường mầm non gần khu công nghiệp mang ý nghĩa xã hội, hỗ trợ công nhân lao động có nơi gửi trẻ. Liên đoàn Lao động Bình Phước đã xây dựng đề án và được chính quyền tỉnh Bình Phước chấp thuận chủ trương bố trí quỹ đất và kêu gọi xã hội hóa xây dựng các trường mầm non trong khu công nghiệp.

Sau khi 1 trường mầm non tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú đi vào hoạt động ổn định, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư xây dựng Trường mầm non công viên quốc tế Khu công nghiệp Đồng Xoài I và đến nay đã hoàn thành. Trường đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của công nhân lao động tại đây.

ĐÌNH TRỌNG