Tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Trần Bá Lợi đã trao quyết định công nhận 44 đoàn viên công đoàn; Quyết định công nhận Công đoàn cơ sở và quyết định chỉ định Ban chấp hành công đoàn cơ sở lâm thời gồm 3 ủy viên (trong đó bà Nguyễn Thị Thu được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty).

Ông Trần Bá Lợi - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã nêu rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và những thách thức được đặt ra với Công đoàn cơ sở. Đồng thời, ông Lợi  cũng mong công đoàn cơ sở sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ doanh nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sản xuất, giúp Công ty phát triển ổn định.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Nguyễn Thị Thu xin hứa sẽ cố gắng cùng Ban Chấp hành và tập thể đoàn viên, người lao động trong Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, công nhân lao động.

P.V