Theo thống kê, trong giai đoạn 2016, ngành y tế tỉnh Bình Dương đã tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 761 doanh nghiệp với 72.855 lao động.

Số người phát hiện bệnh nghề nghiệp tăng 20,25% so với giai đoạn trước. Trung bình mỗi năm phát hiện 14.571 người lao động mắc bệnh nghề nghiệp do tiếng ồn, hóa chất, bụi... Trong đó, bệnh lãng tai do tiếng ồn có tỉ lệ cao nhất và có xu hướng gia tăng.

Người lao động làm việc trong các ngành hóa chất, xi mạ, gia giày, cao su, chế biến gỗ và các cơ sở y tế có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao. Tuy nhiên, nhiều chủ doanh nghiệp vẫn chưa xem trọng việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Trước tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030. Mục tiêu của chương trình, đến năm 2030 quản lý được 80% cơ sở sử dụng lao động có yếu tố gây hại bệnh nghề nghiệp. 100% cơ sở lao động có sử dụng amiăng được giám sát, quan trắc môi trường lao động.

100% người lao động tại các khu công nghiệp, cụm sản xuất, các cơ sở lao động ngoài khu công nghiệp được tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nâng cao việc giám sát chất lượng bữa ăn, giảm 30% số vụ ngộ độc thực phẩm so với giai đoạn trước...

ĐÌNH TRỌNG