Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn, thao tác thực hành trên máy tính với các tính năng cơ bản về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên như: Đăng nhập hệ thống phần mềm; tạo một nhóm cấp công đoàn mới; tạo mới đoàn viên; thêm mới đoàn viên từ một danh sách; phê duyệt đoàn viên được tạo mới; chuyển sinh hoạt đoàn viên; sử dụng công cụ báo cáo, thống kê…

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục tập huấn cho các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh chưa được tập huấn đợt 1 và tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành.

Ngọc Liêm