Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Vi Văn Nghĩa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; thượng tá Vũ Văn Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí thường trực, cán bộ, công chức, lao động cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh.

Tại buổi phát động, đồng chí Đinh Quang Chúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh trong thời gian qua; lãnh đạo Công an tỉnh phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã thông tin về tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh nói chung, tội phạm liên quan đến an ninh chính trị nội bộ nói riêng. 

Đặc biệt là cách nhận diện tội phạm lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước; tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội. Bên cạnh đó, phân tích về nguyên nhân, cách phòng, tránh khi thực hiện các hoạt động trên không gian mạng, tránh bị lợi dụng, hoặc vô tình phát tán những thông tin xấu, độc ảnh hưởng đến an ninh trật tự,... 

Nhân dịp này, thượng tá Vũ Văn Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

Đỗ Văn Toàn