Cụ thể, các đoàn viên tham gia chương trình làm mặt nạ chắn giọt bắn tặng các nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ đón tiếp, khám chữa bệnh, các lực lượng tham gia những hoạt động phòng chống dịch phải tiếp xúc với nhiều người có nguy cơ lây nhiễm cao trong và ngoài địa bàn tỉnh, thành phố Bắc Kạn.  

Sau 2 tuần triển khai thực hiện các đoàn viên công đoàn và tình nguyện viên đã làm được 3.800 chiếc mặt nạ chắn giọt bắn tặng cho 25 đơn vị là: Bệnh viện đa khoa, bệnh viện dã chiến, trung tâm y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật và các đồn biên phòng trên toàn quốc, trong đó Liên đoàn Lao động thành phố, nhóm tình nguyện đã trao tặng các cơ sở y tế, các lực lượng tham gia phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 500 cái.

Đây là hoạt động thiết thực của đoàn viên công đoàn thành phố Bắc Kạn và các tình nguyện viên góp sức cùng cả ước trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Ngọc Liêm