Dự hội nghị có đồng chí Cù Ngọc Cường - Bí thư Thành ủy Bắc Kạn, Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể thành phố Bắc Kạn; các đồng chí cán bộ công đoàn và các điển hình tiên tiến.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn thành phố Bắc Kạn triển khai rộng khắp và thu hút được đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia. Thông qua các phong trào thi đua đã khơi dậy tính tích cực chủ động, năng động, sáng tạo của công nhân viên chức lao động trong công tác, lao động, sản xuất, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế xã hội của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. 

5 năm qua đã có 758 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng và mang lại hiệu quả trong thực tế; nhiều tập thể, cá nhân được các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. 48 lượt cá nhân, tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen; 5 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; 98 lượt tập thể và 245 lượt cá nhân được Liên đoàn Lao động thành phố tặng giấy khen. 

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của các tập thể, cá nhân, tại Hội nghị Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 35 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua, giai đoạn 2015- 2020.       

Ngọc Liêm