Dự hội nghị có đồng chí Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, các đồng chí là cán bộ công đoàn và các điển hình tiên tiến trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2015 - 2020.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của huyện Chợ Mới đã có bước chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiên tiến, đã góp phần giáo dục và lôi cuốn toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tham gia các phong trào thi đua. Đây không chỉ là động lực quan trọng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng công tác, lao động sản xuất, mà còn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

5 năm qua đã có 651 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh và công tác mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc đã được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương khen thưởng, trong đó 381 lượt tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến, 163 lượt tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc; 5.595 lượt cán bộ công chức đạt lao động tiên tiến, 496 lượt cán bộ công chức đạt chiến sỹ thi đua các cấp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 17 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn tặng cờ thi đua cho 2 tập thể, tặng bằng khen cho 24 lượt tập thể, 26 cá nhân; Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen cho 96 lượt tập thể và 126 lượt cá nhân. 

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen cho 20 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn giai đoạn 2015-2020. Đồng thời giới thiệu 10 đại biểu tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020.

Ngọc Liêm