Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, cán bộ công đoàn chuyên trách cùng 190 đại biểu điển hình tiên tiến được lựa chọn từ các cấp công đoàn trong tỉnh.

5 năm qua, trong phong trào “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước”, các cấp công đoàn đã chủ động tham gia với chính quyền xây dựng kế hoạch, sắp xếp, tạo điều kiện cho trên 9.600 lượt công nhân viên chức lao động được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã trở thành động lực thúc đẩy chị em phát huy tài năng, trí tuệ, tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Với những nỗ lực không ngừng phấn đấu trong 5 năm qua đã có rất nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng: 24 công trình, sản phẩm thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước được công nhận với tổng trị giá trên 69,828 tỉ đồng; 8.063 sáng kiến, kinh nghiệm được cấp có thẩm quyền công nhận. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cấp công đoàn, đặc biệt là những đoàn viên, công nhân viên chức lao động đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tiếp theo, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, tập trung đổi mới nội dung tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, hướng về cơ sở, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc; đối với các điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong và hạt nhân trong các phong trào thi đua tại đơn vị, cơ sở, địa phương,…

Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 84 cá nhân, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020; giới thiệu 1 tập thể, 2 cá nhân đi dự Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thức X do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 9.2020.

Đồng chí Vi Văn Nghĩa - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đã phát động thi đua phong trào thi đua trong toàn thể công nhân viên chức lao động giai đoạn 2020-2025; đại diện Công đoàn ngành Y tế Bắc Kạn phát biểu hưởng ứng thể hiện quyết tâm cao trong tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Ngọc Liêm