Tới dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Hà Minh Vỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh.

Hội nghị đã được nghe hai chuyên đề “Những kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác công đoàn” và chuyên đề “Tuyên truyền, tư vấn sức khỏe người lao động và hạnh phúc gia đình”. Thông qua hội nghị tập huấn giúp các đồng chí cán bộ công đoàn trong công ty được trang bị thêm những kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn, đặc biệt được hiểu rõ hơn phương pháp, kỹ năng tổ chức các hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cơ bản của tổ chức công đoàn tại cơ sở, trong đó chú trọng chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Hội nghị cũng là dịp để các đồng chí cán bộ công đoàn của công ty được giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động công đoàn tại cơ sở nhằm góp phần xây dựng Công đoàn Công ty May xuất khẩu Hà Bắc ngày càng vững mạnh và phát triển.

Hoài An