Đây là hoạt động thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 26.4.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 74-KH/ĐU ngày 20.5.2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2.9.1969-2.9.2019).

Tới dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng Cơ quan; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, nhân viên Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh và Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhằm làm rõ hơn những giá trị cốt lõi của Di chúc; ý nghĩa của Di chúc trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và một số giải pháp tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong chi bộ, cơ quan  và trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên.

Đồng chí Phạm Thanh Hải, Giám đốc Nhà văn hóa Lao động tỉnh tham gia thảo luận tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Thanh Hải, Giám đốc Nhà văn hóa Lao động tỉnh tham gia thảo luận tại Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan đã ghi nhận và biểu dương sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, sáng tạo của các tổ đảng, các ban, đơn vị được phân công thảo luận, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người phải thực sự tạo ra sự chuyển biến về mặt nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên trong cơ quan.

Đồng chí cũng mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ tiếp tục tự rèn luyện, trưởng thành và khẳng định mình bằng những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh và phát triển như ý nguyện của Bác Hồ  kính yêu.

Dương Đức Tuấn (Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang)