Với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, “Hiến máu cứu người – xin hiến thường xuyên”, tham gia ngày hội có gần 1.000 tình nguyện viên là công nhân, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ chiến sỹ Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, đoàn viên thanh niên và nhân dân 24 xã, thị trấn. Trong đó, đã có gần 600 đoàn viên, công nhân, viên chức người lao động ở các cơ quan, đơn vị, trường học và gần 100 đoàn viên, công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia hiến máu tình nguyện. Qua khám sàng lọc, có trên 500 người hiến được máu với tổng số lượng khoảng trên 700 đơn vị máu. Toàn bộ số máu này sẽ được chuyển về Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để bổ sung vào ngân hàng máu đang bị thiếu hụt, qua đó kịp thời cứu chữa cho các bệnh nhân. 

Thông qua hoạt động, nhằm giúp đoàn viên, cán bộ, công chức viên chức, người lao động thấy được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, thẻ hiện nét đẹp truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua nhân ái, tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân, hưởng ứng “Chiến dịch nhứng giọt máu hồng” năm 2019.

LĐLĐ huyện Tân Yên