20 doanh nghiệp kiểm tra đợt này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sử dụng từ 2 đến 25 lao động, đã sản xuất từ năm 2016 đến nay trên địa bàn huyện; hoạt động của các doanh nghiệp chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ và thương mại, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, may gia công và sản xuất đồ gia dụng khác…

Qua thanh tra, kiểm tra thấy các doanh nghiệp này sử dụng lao động thời vụ, hết tuổi lao động, lao động không thường xuyên, không ổn định. Do đó hầu hết các doanh nghiệp này trong tình trạng vi phạm chưa đóng bảo hiểm xã hội hoặc đóng với tỉ lệ thấp cho người lao động. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu và hướng dẫn các doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội, xong trong tháng 9.2019.

Hoạt động phối hợp này nằm trong Chương trình công tác năm 2019 và Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 26.2.2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện về việc giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019.

Các hoạt động kiểm tra liên ngành, xử lý doanh nghiệp có các hành vi vi phạm pháp luật, giảm nợ bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, tạo được niềm tin của đoàn viên và người lao động đối với chính sách đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước.

LĐLĐ huyện Tân Yên