Công ty Trách nhiệm hữu hạn SKT Vina  là doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng trên địa bàn thôn Yên Sơn, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng đi vào hoạt động từ tháng 2.2017, lĩnh vực kinh doanh cung ứng và quản lý nguồn lao động.

Trong quá trình tuyên truyền vận động, bằng nhiều hình thức như gặp gỡ, trao đổi đến từng người lao động, ban vận động thành lập công đoàn cơ sở được sự hưởng ứng đồng thuận của công nhân lao động. Kết quả đã có 18 người lao động tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam.

Ghi nhận những nỗ lực của Ban vận động, đồng chí Hoàng Trọng Đông, Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đã trao quyết định công nhận Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn SKT Vina cho đồng chí chủ tịch công đoàn cơ sở.

Ngay sau khi ra mắt, Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã thông qua chương trình hoạt động trong thời gian tới với một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục ổn định tổ chức công đoàn cơ sở công ty, xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành công đoàn cơ sở, quy chế phối hợp với giám đốc công ty, đảm bảo các hoạt động của công đoàn có hiệu quả thiết thực; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục người lao động về đạo đức lối sống, chấp hành kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, làm việc với năng suất, chất lượng và hiệu quả; tổ chức tốt các phong trào thi đua, quan tâm đến việc làm, đời sống và chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; vận động đoàn viên, người lao động ra sức thi đua nâng cao năng suất lao động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Yên Dũng