Ngày 6.4, LĐLĐ tỉnh An Giang phối hợp Sở LĐTBXH tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2020.

Xác định năm 2020 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là thời cơ và thuận lợi để triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến với đoàn viên, người lao động nên LĐLĐ tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp cùng Sở LĐTBXH An Giang thực hiện 5 nội dung công việc nhằm tăng cường công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Cụ thể, gồm: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, vệ sinh lao động; triển khai nghiệp vụ chuyên môn; Xây dựng quan hệ lao động; Thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật, điều tra tai nạn lao động; Công tác bình đẳng giới và hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em và phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin.

Các đại biểu tham gia đóng góp để nâng cao chất lượng chăm lo đoàn viên, người lao động. Ảnh: Lục Tùng
Các đại biểu tham gia đóng góp để tăng cường chăm lo đoàn viên, người lao động. Ảnh: Lục Tùng

“Qua 1 năm phối hợp thực hiện, đã đạt được kết quả khả quan” - ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang, đánh giá. Cụ thể, công tác phối hợp hoạt động giữa hai ngành từ tỉnh đến huyện đã được các đơn vị phối hợp trên tinh thần trách nhiệm, luôn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong cung cấp, trao đổi thông tin.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh An Giang cho tập thể, cá nhân Sở LĐTBXH An Giang có thành tích trong công tác phối hợp. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân Sở LĐTBXH An Giang có thành tích trong công tác phối hợp. Ảnh: Lục Tùng

Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo An toàn vệ sinh lao động đã góp phần thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về đảm bảo An toàn vệ sinh lao động. Phối hợp thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng nên đã tạo được niềm tin đối với người lao động đối với các cơ quan chức năng, từ đó góp phần ổn định tình hình, hạn chế đình công trái pháp luật, tranh chấp lao động tập thể xảy ra.

Tập thể, cá nhân LĐLĐ tỉnh An Giang nhận Bằng khen Sở LĐTBXH An Giang vì có thành tích trong công tác phối hơp. Ảnh: Lục Tùng
Tập thể, cá nhân LĐLĐ tỉnh An Giang nhận Bằng khen Sở LĐTBXH An Giang vì có thành tích trong công tác phối hơp. Ảnh: Lục Tùng

Đặc biệt, công tác phối hợp tuyên truyền, hoạt động bình đẳng giới và hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em, các hoạt động phối hợp đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động, con đoàn viên... Nhờ vậy mà dù năm 2020 chịu ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng tất cả đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều được quan tâm, chăm lo... Với quyết tâm quan, chăm lo tâm thiết thực hơn nữa đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động, tại hội nghị, 2 đơn vị tiếp tục ký kết phối giai đoạn 2021 – 2023.

Thực hiện nghi thức ký kết giai đoạn 2021-2023. Ảnh: Lục Tùng
Thực hiện nghi thức ký kết giai đoạn 2021-2023. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, phối hợp thực hiện 7 nội dung cơ bản: Tham gia góp ý xây dựng pháp luật, hướng dẫn các chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động và Công đoàn; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật; công tác an toàn, vệ sinh lao động; công tác bình đẳng giới và quyền trẻ em; công tác giáo dục nghề nghiệp; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật…

Dịp này, 4 tập thể và 4 cá nhân được 2 đơn vị khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp hoạt động năm 2020.

Lục Tùng