Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ gia đình (mỗi hộ 40 triệu đồng) là ông Hồ Văn Dìu, thôn Kêr 2, xã Hồng Thuỷ và ông Trần Văn Phú, thôn Ra Lóoc - A Sóc, xã Hồng Bắc.

Các đoàn thể địa phương hỗ trợ ngày công giúp các gia đình xây nhà Đại đoàn kết. Ảnh: H.Phúc.
Các đoàn thể địa phương hỗ trợ ngày công giúp các gia đình xây nhà Đại đoàn kết. Ảnh: H.Phúc.

Riêng hộ gia đình ông Hồ Văn Phơn, ở thôn A Đeeng- Pâr Leeng 2, xã Trung Sơn nhận được nguồn hỗ trợ của ông Đoàn Ngọc Hải (80 triệu đồng) và đóng góp ngày công của các đoàn thể trong xã.

Các căn nhà được xây dựng có diện tích khoảng 40 - 50m2, cấu trúc nhà cấp 4. Ngoài nguồn kinh phí trên, các gia đình còn kêu gọi, huy động thêm kinh phí từ dòng họ, cộng đồng để đảm bảo nguồn lực xây nhà.

PHÚC ĐẠT