Ngày 9.4, Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp Thừa Thiên Huế cho biết, tại Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế (KCN La Sơn, huyện Phú Lộc), đơn vị đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 100 công nhân trực tiếp lao động sản xuất.

Sau giờ làm việc, công nhân tranh thủ tham gia chương trình tập huấn để trang bị kiến thức pháp luật cho bản thân. Ảnh: H. Thuận.
Sau giờ làm việc, công nhân tranh thủ tham gia chương trình tập huấn để trang bị kiến thức pháp luật cho bản thân. Ảnh: H. Thuận.

Tại chương trình, công nhân lao động được nghe truyền đạt những điểm mới cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019. Cụ thể được phân tích, so sánh những điểm mới của bộ luật liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động với Bộ luật Lao động năm 2012 về các nội dung như: Hợp đồng lao động, loại hợp đồng lao động, bổ sung hình thức hợp đồng lao động điện tử, người sử dụng lao động không được bắt buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ, phạm vi điều chỉnh của phụ lục hợp đồng lao động, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động, làm thêm giờ, bảo vệ thai sản.

Đồng thời, công nhân lao động còn được phổ biến một số nội dung cơ bản của về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Chương trình góp phần nâng cao nhận thức cho người lao động về pháp luật lao động nói chung, Bộ luật Lao động năm 2019 và Luật Bình đẳng giới.

PHÚC ĐẠT