Để thực hiện chủ đề và phương châm trên, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chủ trương tập trung các nguồn lực của công đoàn và vận động các các tổ chức, cá nhân, người sử dụng lao động, các đối tác... để có thêm nguồn lực tổ chức các hoạt động trợ giúp, chăm lo Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là những trường hợp đang gặp khó khăn, đau ốm...

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh cũng đã chỉ đạo các CĐCS trong các doanh nghiệp thương lượng, tranh thủ sự hỗ trợ của doanh nghiệp để chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động tại đơn vị. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh sẽ ra soát, nắm chắc đối tượng để kịp thời hỗ trợ tết cho đoàn viên, người lao động theo Quyết định 1921 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Cùng với các hoạt động động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ như thường lệ, năm nay, LÐLÐ tỉnh tiếp tục tổ chức chương trình Tết Sum vầy. Ðây là năm thứ 5 chương trình được tổ chức với quy mô cấp tỉnh và là hoạt động ý nghĩa, thiết thực được người lao động đồng tình ủng hộ. Chương trình cũng là điểm nhấn đặc biệt để các cấp chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị cùng tham gia chăm lo Tết Nguyên đán cho đoàn viên và người lao động.

Các cấp công đoàn cũng đã chủ động tuyên truyền, vận động đoàn viên người lao động vừa tập trung sản xuất kinh doanh cuối năm, vừa tham gia tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19, không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc… Đồng thời chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, cộng đồng trách nhiệm để cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Song song với hoạt động chăm lo, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung bám sát cơ sở, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, không để người sử dụng lao động lợi dụng buộc người lao động tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc nghỉ Tết ít hơn thời gian quy định. Chủ động đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết.

Theo ông Trần Nhật Linh, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế, dịch bệnh COVID-19 đã làm biến động tình hình lao động, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khi có 01 công ty phải tạm ngưng hoạt động 02 tháng, 06 công ty cho công nhân nghỉ việc luân phiên, nghỉ chờ việc do không có nghiên liệu, giảm đơn hàng. Đến cuối năm 2020, tình hình dần ổn định trở lại, các công ty cho công nhân nghỉ việc luân phiên, chờ việc đã gọi công nhân trở lại làm việc. Một số công ty có đơn hàng mới đã tuyển thêm hàng ngàn lao động. Công đoàn Khu Kinh tế đang cùng với các CĐCS trực thuộc nắm tình hình lao động, việc làm của từng doanh nghiệp, đặc biệt là tình hình lương, thưởng và quan hệ lao động cuối năm để có giải pháp chủ động tham gia, chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết.

Bà Thạch Thị Thu Hà cho biết thêm: Năm 2020 là năm khá đặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp không duy trì được sản xuất, phải giảm việc làm, cho người lao động nghỉ việc… trong đó có những doanh nghiệp quy mô lớn như Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong, Công ty TNHH may mặc Đông Thái với hàng chục ngàn lao động phải bị mất việc làm, dẫn đến đời sống của người lao động sẽ gặp không ít khó khăn. Vì vậy, việc các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung các nguồn lực, thực hiện nhiều giải pháp chăm lo Tết cho người lao động càng trở nên có ý nghĩa.

TRÍ DŨNG