Tại buổi tập huấn, cán bộ CĐCS được nghe đồng chí Trần Văn Đờn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thông qua tình hình biển Đông, cắm mốc các tuyến biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

aa
Đồng chí Trần Văn Đờn - Trưởng ban Tuyên giáo thành phố báo cáo tại buổi tập huấn. Ảnh:

Bên cạnh, LĐLĐ TP Cao Lãnh cũng đã triển khai Điều lệ công đoàn và các nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Đồng chí Huỳnh Thị Thu Thủy - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Cao Lãnh triển khai điều lệ công đoàn. Ảnh: HL
Đồng chí Huỳnh Thị Thu Thủy - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Cao Lãnh - triển khai điều lệ Công đoàn. Ảnh: HL

Lớp tập huấn không chỉ nâng cao năng lực cho cán bộ CĐCS, đặc biệt là bồi dưỡng về nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng hoạt động Công đoàn mà còn giúp cho cán bộ Công đoàn nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS.

aa
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: HL
HỒNG LAN