Theo Quyết định số 664/QĐ-TLĐ ngày 29.5.2020, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan – Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Công đoàn được tiếp nhận để bố trí công tác tại Ban Tài Chính và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn thời hạn 5 năm, kể từ ngày 01.6.2020.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh nhấn mạnh Ban Tài chính có nhiệm vụ rất quan trọng, nhất là việc nghiên cứu, tham mưu giúp Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành về chính sách, chế độ liên quan đến thu – chi, quản lý tài chính Công đoàn.

Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cũng đề nghị  đồng chí Lan tiếp tục phát huy thế mạnh, nỗ lực hơn nữa để vận dụng những nghiên cứu, lý luận vào công tác tài chính Công đoàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan hứa không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi để nâng cao trình độ quản lý, nhận thức chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đồng thời sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của ban Tài Chính phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ tập thể để xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tú Nhì