Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Phạm Thế Duyệt, Nguyên ủy viên Thường vụ, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam cùng các nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ hai từ trái sang) cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ hai từ trái sang) cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã báo cáo những kết quả của các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam thời gian qua; những thách thức mà tổ chức Công đoàn đang phải đối mặt cũng như cần đổi mới để ứng phó với tình hình mới. Đồng chí cũng thông tin những hoạt động nổi bật kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.  

Đồng chí bày tỏ mong muốn các cán bộ công đoàn hưu trí các thời kỳ tiếp tục theo dõi, động viên, có những đóng góp để tổ chức Công đoàn Việt Nam viết tiếp những trang sử vẻ vang trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên ủy viên Thường vụ, nguyên ủy viên thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam  phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên ủy viên Thường vụ, nguyên Uỷ viên thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt các thế hệ lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên ủy viên Thường vụ, nguyên Uỷ viên thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp mặt ý nghĩa này.

Đồng chí Phạm Thế Duyệt đánh giá cao các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn đến công nhân lao động cả nước thời gian qua và sự quan tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến những cán bộ hưu trí các thời kỳ.

Đồng chí Phạm Thế Duyệt chúc tổ chức Công đoàn nối tiếp làm tốt được chức năng bảo vệ công nhân lao động, tham gia quản lý nhà nước; tập hợp đoàn kết công nhân lao động…

Đồng chí Phạm Thế Duyệt bày tỏ tin tưởng, nhất định trong hoàn cảnh nào, tổ chức Công đoàn Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định giữ được sự tin tưởng của công nhân lao động cả nước.  

Quế Chi