Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 10 cụm LĐLĐ tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. 

Trong năm 2019, LĐLĐ các tỉnh trong cụm đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. LĐLĐ các tỉnh đã khởi kiện và hướng dẫn các cấp Công đoàn tiến hành khởi kiện các doanh nghiệp nợ BHXH của người lao động, nợ kinh phí công đoàn. Đối với chương trình nhà “Mái ấm công đoàn” đã được LĐLĐ các tỉnh triển khai tới toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong Cụm, đồng thời vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ, hỗ trợ kinh phí xây mới 413 nhà, sửa chữa 57 nhà, với tổng giá trị 23,635 tỷ đồng, điển hình LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ xây 123 nhà, với số tiền 4,970 tỷ đồng, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 67 nhà, với số tiền 2,460 tỷ đồng, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 63 nhà, với số tiền 2,580 tỷ đồng…

Các cấp công đoàn đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong đoàn viên, CNVCLĐ và trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn. Điển hình các cấp công đoàn đã tổ chức tốt “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân” và các chương trình xây nhà “Mái ấm công đoàn”...

 
Cụm thi đua 10 LĐLĐ tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Ký kết thỏa ước thi đua năm 2020  

Bên cạnh những kết quả nổi bật thì các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong năm 2019. Từ đó, thảo luận giải quyết những vướng mắc, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực đối với đoàn viên người lao động ở đơn vị mình.

Ông Phan Xuân Quang – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, đại diện Cụm thi đua 10 Liên đoàn Lao động khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục quan tâm, sớm ban hành văn bản chỉ đạo cụ thể, để liên đoàn lao động các tỉnh căn cứ thực hiện đạt kết quả. Sớm ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Khóa XII. Tiếp tục phối hợp với các đối tác (tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp…) đã ký kết với Tổng Liên đoàn về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn tiếp tục thực hiện các nội dung đã được thỏa thuận, bởi thực tế các đối tác chưa thực hiện tốt tại một số tỉnh, thành phố.

Ông Tạ Văn Đồng – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy viên ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao Cụm thi đua 10 Liên đoàn Lao động khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đồng thời đặt ra 9 nhiệm vụ cơ bản mà Cụm thi đua 10 Liên đoàn Lao động khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cần thực hiện trong năm 2020.

Tại Hội nghị cũng đã suy tôn LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trở thành đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua 10 Liên đoàn Lao động khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và 4 đơn vị xuất sắc là LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, LĐLĐ tỉnh Gia Lai, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi. Phát động phong trào thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Thanh Chung