Ngày 25.9, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Trong 5 năm qua, Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh đã vận động được 17,9 tỉ đồng. Từ nguồn Quỹ thu được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa 360 nhà cho CNVCLĐ khó khăn, trong đó xây mới 350 nhà, sửa chữa 7 nhà, đầu tư sửa chữa 3 nhà công vụ cho giáo viên... với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời đến trên 10.000 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNVCLĐ bị thiên tai, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo... đặc biệt hỗ trợ cho đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá gặp nạn trên biển, kịp thời động viên tinh thần, góp phần ổn định cuộc sống để với tiếp tục vươn khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, số tiền gần 1 tỷ đồng...

a
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao bằng khen cho đại diện tập thể báo Lao Động đã có thành tích tiêu biểu trong việc vận động, xây dựng Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2015-2020.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã trao bằng khen cho Báo Lao Động cùng 14 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong việc vận động, xây dựng Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2015-2020.

Thanh Chung