Ông Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Buổi lễ nhằm động viên, khen thưởng đội ngũ cán bộ công đoàn đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn; đóng góp tích cực vào công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019) và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 – 21.12.2019).

Ban tổ chức đã tuyên dương, khen thưởng 75 Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số 245 công đoàn cơ sở đại diện cho hơn 10 nghìn cán bộ công đoàn trong hệ thống tổ chức Công đoàn ngành Điện lực Việt Nam.

QUANG ĐẠI